...

Показване на 13 резултата

Масло Cyclon

Масло Cyclon се произвежда от една от най-големите гръцки компании в сектора на горивните и смазочни продукти. Тя е член на MOH – най голямата частна рафинерия в Гърция и една от най-големите в Средиземноморието. Cyclon заема пазарен дял от над 10.5% на пазара на смазочни продукти и над 3.5% на пазара на горива. Рафинерията на Cyclon е втората по производствен капацитет на минерални масла в Гърция.

Разполага с  ултра модерно съоръжение, което произвежда много широка гама от висококачествени смазочни материали. С технологичното превъзходство CYCLON Hellas внедряват пионерски методи и иновативни системи в производството на своите продукти.

Масло Cyclon има силно присъствие в гръцкия и международен пазар над 35 години, оставайки през всички тези години синоним на думата високо качество. В един глобален пазар, в който развитията и технологичните изисквания на съвременното смазване (съвременни двигатели, пестене на гориво, тежки условия на експлоатация и др.)  продължават да се развиват, маслата Cyclon не биха могли да не се намират винаги на първа линия на иновативност.

Така маслата и brand Cyclon  се промениха, следвайки съвременните изисквания.

Новите Масла са съвместими с всички системи от последна технология за управление на вредни емисии на отпадъчен газ. Употребата им намалява вредните емисии на замърсяване и спомага за опазването на околната среда.

Новите Масла се развиха чрез сътрудничество с чуждестранни помощни компании, използвайки най-високите технологии. Развиха се в тази сфера, за да отговарят на изискванията на двигателите от последно поколение.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.