...

Показване на 17 резултата

Маслo Форд

ОРИГИНАЛНО МАСЛО ЗА ФОРД FORD FORMULA Масло за оригинално вграждане в автомобили Ford. Собствениците на автомобили Ford могат вече да не се притесняват от високите цени на оригиналните продукти предлагани в специализираните сервизи.

Маслo Форд – историята на един гений

Оригинално автомобилно двигателно Маслo се произвежда и пакетира в Германия, Италия и Белгия. Оригинално двигателно масло форд се предлага за първоначално наливане от концерна форд. Двигателно масло форд се произвежда с вискозитет 10w40, 5w40 и 5w30 това са подходящи вискозитети за нашата геогравска ширина. Когато е едва на 12 г.

Маслo Форд

През 1879 г. вече порасналият Хенри Форд се премества в Детройт, за да започне работа като чирак при един механик, където успява да открадне голяма част от занаята. След три години се премества на почасова работа във фабриките в града, като често се прибира и в родния Спрингвил, за да помага в селскостопанската ферма на баща си.

Маслo Форд

През 1903 г. Хенри Форд става вицепрезидент на компанията Ford Motor Company. Първият автомобил слиза от поточната линия през 1908 г. с наименованието Ford Model T – именно това машината, която създава истинска революция в света на автомобилостроенето.

Масло Ford 0w30
Масло Ford 10w40
Масло Ford 5w20
Масло Ford 5w30
Масло Ford 5w40

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.