...

Трансмисионно масло Honda

Показване на 3 резултата

Трансмисионно масло Honda

Трансмисионните масла HONDA се използват за намаляване на триенето и защита на механизмите на различни видове скоростни кутии и скоростни кутии, както механични, така и автоматични. HONDA Gear Oils е специална смазка за скорости и диференциали на автомобили, камиони и леки автомобили.

Механичните скоростни кутии и диференциалите използват сравнително вискозни хипоидни трансмисионни масла в сравнение с двигателните масла, които от своя страна се осигуряват от маслата на HONDA.

Скоростните кутии нямат маслена помпа, така че е необходим висок вискозитет за разпределяне на маслото и задържането му върху метални повърхности, тъй като само най-долната част на зъбното колело е в масления картер.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.