...

Маслен филтър

Показване на 1–20 от 556 резултата

Маслен филтър

Каталог с филтри FILTRON

Каталог с филтри Hengst

Каталог с филтри MANN

Каталог с филтри Ashika

Маслените филтри се намират във всеки двигател с вътрешно горене. Те отстраняват вредните замърсявания, достигащи до смазващата система от околната среда или образували се в двигателя по време на експлоатация. Смяната на масленият филтър е задължителна при всяка смяна на маслото. Маслените филтри са два вида:

– Филтри с прегради, в които замърсяванията се спират по време на преминаването на маслото през дадената преграда, произведена от порест филтрационен материал.

– Механични филтри, в които замърсяванията се изхвърлят от маслото под действието на центробежните сили или гравитацията.

Най-разпространени са филтрите, които притежават качествата, както на преградните, така и на механичните. Те имат филтрационна преграда и елементи, образуващи силовото поле.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.