...

Полираща паста BARDAHL BAR-38913 500ml

(1 клиентски отзив)

21.15 лв.

Полираща паста BARDAHL BAR-38913 500ml – Възстановява първоначалния блясък на покритието. Елиминира микро-драскотините. Дезоксидира повърхността на боята. Осигурява дълготрайна защита. НЕСЪВМЕСТИМА С МАТОВИ БОИ.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.