...

Почистващ препарат Pro-Tec Bio Power Cleaner for Glass Surfaces 500ml

(1 клиентски отзив)

14.16 лв.

Почистващ препарат Pro-Tec Bio Power Cleaner for Glass Surfaces 500ml e предназначен за почистване на всички стъклени повърхности без да оставя следи. Почиства идеално замърсявания от никотин, силикон сажди и други замърсявания без излишни усилия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.