...

Почистващ препарат Pro-Tec Bio Power Cleaner for Paintwork & Wheels 500ml

(1 клиентски отзив)

15.42 лв.

Почистващ препарат Pro-Tec Bio Power Cleaner for Paintwork & Wheels 500ml e предназначен за почистване на боя и джанти. Почиства боята, стоманените и алуминиеви джанти от всички видове замърсявания. Дори феродо и греси могат да се премахнат без излишни усилия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.