...

Почистващ препарат Pro-Tec Bio Power Cleaner for Plastic and Rubber 500ml

(1 клиентски отзив)

14.58 лв.

Почистващ препарат Pro-Tec Bio Power Cleaner for Plastic and Rubber 500ml e предназначен за почистване на пластмаса и гума. Дълбоко почистване на пластмасови, винилови и гумени повърхности. Този продукт е изключително нежен към материалите и кожата на ръцете.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.