...

Препарат за почистване на текстил BARDAHL BAR-38916 – 500ml

(1 клиентски отзив)

12.78 лв.

Препарат за почистване на текстил BARDAHL BAR-38916 – 500ml – Премахва петна и мръсотия. Възстановява цветовете на интериорния текстил. Подходящ за тъкани,килими и други.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.