...

Препарат за премахване на драскотини BARDAHL BAR-38912 125ml

(1 клиентски отзив)

12.78 лв.

Препарат за премахване на драскотини BARDAHL BAR-38912 125ml – Благодарение на превъзходна абразивна сила, продукта позволява постигането на бърз и оптимален резултат. Ефективно премахва драскотини, белези от наранявания и дефекти. Подсилената му формула помага да се намалят и по-дълбоки следи, които не изискват допълнително боя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.