...

Спрей против изпотяване на стъкла VERYLUBE – 250ml

15.00 лв.

Спрей против изпотяване на стъкла VERYLUBE – 250ml е ефективен продукт предназначен против образуване на конденз по вътрешните повърхности на предното стъкло. Изпoлва се за предпaзване от изпотяване на стъклата в мразовито и дъждовно време.
Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.