...

Спрей против ръжда K2 500ml

10.00 лв.

Спрей против ръжда K2 500ml e проникващо масло, предназначено за отпускане на захабени и заръждаващи винтове и гайки. Специалната му формула позволява да прониква и отпуска дори най-кородиралите и запечени връзки. Продуктът осигурява дългосрочна защита срещу корозия и идеално смазване при високи и ниски температури.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.