...

Спрей ръжда K2 250ml

8.00 лв.

Спрей ръжда K2 250ml – Благодарение на специална рецепта прониква идеално и отблокира дори най-корозиралите и захванати болтове и гайки. Осигурява дългосрочна защита от корозия и перфектно смазване както при високи, така и при ниски температури. Не съдържа силикон; безопасен за ламбда сонди.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.