...

Спрей ATOMEX за почистване на климатици- 320ml

(1 клиентски отзив)

26.00 лв.

Спрей ATOMEX за почистване на климатици- 320ml е продукт за почистване на климатичнаата система на автомобила.

Дезинфекциращ спрей ATOMEX, за почистване на въздуховоди. Продукта е предназначена за всички съвременни климатични системи, които често са с въздуховоди, с неправилна форма. Отстранява замърсявания бързо и ефективно и осигурява приток на свеж въздух. Съдържа биологично активни вещества.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.