...

Акумулатор EAS Pride 100Ah 860a 12V R+

(1 клиентски отзив)

168.00 лв.

Акумулатор EAS Pride 100Ah 860a 12V R+ осигурява траен източник на енергия за вашия автомобил. Имате на разположение акумулатор създаден по съвременна и усъвършенствана технология, която не изисква поддръжка. Автомобилът ви разполага с висока мощност при стартиране и безпроблемна работа. Препоръчва се автомобили, които не изискват първоначално голям стартов ток

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.