...

Акумулатор EXIDE PREMIUM 95AH 800A R+ JIS

(1 клиентски отзив)

269.00 лв.

Акумулатор EXIDE PREMIUM 95AH 800A R+ JIS EXIDE Premium са акумулатори проектирани по най-новите стандарти за автомобили. В тях са вградени най-модерните технологии: Expanding Metal, STS, Calcium и Continuous Casting за по-тънки и качествени плочи. Акумулаторите имат повече оловни плочи в клетките си, така стартовия ток е увеличен с над 30%, дори и в най-мразовитите нощи.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.