...

Акумулатор MOLL AGM 12V 80AH 800A R+

360.50 лв.

Акумулатор MOLL AGM 12V 80AH 800A R+ е  батерия предназначена за автомобили със start-stop система. Това е батерия с четворно увеличен цикличен живот, спрямо конвекционалните батерии. Изключително подходяща за превозни средства с повишена цикличност и автомобили със система за рекуперация, микро хибриди и много консуматори.

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.