...

Акумулатор MOLL EFB Start/Stop 12V 70AH 700A R+

235.90 лв.

Акумулатор MOLL EFB Start/Stop 12V 70AH 700A R+ е предназначена както за автомобили със start-stop система, така и за заместител на стандартна стартерна батерия. Това е батерия с тройно увеличен цикличен живот, спрямо конвеционалните батерии. Изключително подходяща за превозни средства с предимно градски цикъл на употреба и/или с повече консуматори и автомобили със система за рекуперация, микро хибриди.

Доставя се във физическите ни магазини след предварителна заявка!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.