...

Зарядно устройство за акумулаторна батерия (0 189 999 03M – BOSCH)

99.00 лв.

Зарядно устройство за акумулаторна батерия (0 189 999 03M – BOSCH) – Устройството е подходящо за зареждане на всички видове акумулатори на автомобили, бусове, и мотори.Не е нужно да се демонтира акумулаторът преди зареждане. Така се запазват всички настройки на електрониката на автомобила.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.