...

BOSCH ASIA SILVER S4 40AH 330A R+ 0 092 PP0 180

(1 клиентски отзив)

116.00 лв.

BOSCH ASIA SILVER S4 40AH 330A R+ 0 092 PP0 180 осигурява траен източник на енергия за вашия автомобил. Имате на разположение акумулатор създаден по съвременна и усъвършенствана технология, която не изисква поддръжка. Серията Silver S4 предлага и модели акумулатори, които са проектирани за японски коли и автомобили от Азиа.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.