...

Масло BIZOL ALLROUND 15W40 1L

(1 клиентски отзив)

7.80 лв.

Двигателно масло BIZOL ALLROUND 15W40 1L  е високотехнологично минерално масло за целогодишна употреба в бензинови и дизелови двигатели, включително с турбокомпресори и катализатори. Комбинацията на добавки от ново поколение осигурява на двигателя отлична защита от окисление, износване, пенообразуване и има добри антикорозионни и почистващи свойства.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.