...

Масло VALVOLINE MAXLIFE 15W40 4L

72.00 лв.

Масло VALVOLINE MAXLIFE 15W40 4L е продукт за удължаване на живота на двигателя. Минерално моторно масло, създадено специално за двигатели пробег над 100 000 км. MaxLife намалява загубите на масло. Уникалните кондиционери помагат да се подобри еластичността на уплътненията, намалявайки по този начин течовете на масло, консумацията на масло и образуването на отлагания.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.