...

Масло Valvoline SynPower FE 5W20 1L

(1 клиентски отзив)

27.46 лв.

Масло Valvoline SynPower FE 5W20 1L e напълно синтетично премиум моторно масло проектирано да осигурява висока производителност и максимална защита за двигателя при всякакви работни условия. Подходящо за почти всички леки и лекотоварни автомобили, включително бензинови, дизелови и LPG, където се препоръчва моторно масло с вискозитет 5W-20.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.