...

Масло VALVOLINE SYNPOWER MST C3 5W30 4L

(1 клиентски отзив)

96.98 лв.

Масло VALVOLINE SYNPOWER MST C3 5W30 4L е напълно синтетично моторно масло с ниски нива на SAPS ( ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра),което предотвратява натрупване на отложения по филтри за твърди частици на дизелови двигатели и намалява количеството на изпусканите вредни газове.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.