...

Масло за дизел ELF EVOLUTION 700TD 10W40 5L

(1 клиентски отзив)

48.10 лв.

Масло за дизел ELF EVOLUTION 700TD 10W40 5L е висококачествено полусинтетично моторно масло, което е подходящо за всички дизелови двигатело. Характерното за него е, че то е специално адаптирано към изискванията на съвременната дизелова технология, като се препоръчва и при помпа дюза.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.