...

Масло ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 – 5 литра

(1 клиентски отзив)

50.70 лв.

Масло ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 – 5 литра е висококачествено полусинтетично моторно масло от най-ново поколение. То е разработено специално за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили и е оптимизирано така, че да отговори на изискванията на новата технология за директно впръскване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.