...

Масло ELF EVOLUTION 700 STI 10w40 – 1 литър

(1 клиентски отзив)

11.70 лв.

Масло ELF evolution 700 STI 10w40 – 1 литър е висококачествено полусинтетично моторно масло от най-ново поколение. То е разработено специално за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили и е оптимизирано така, че да отговори на изискванията на новата технология за директно впръскване. Характеризира се с проявяване на отлични бариерни свойства при високи температури.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.