...

Масло Castrol Edge 5W30 M – 5 литра

(1 клиентски отзив)

94.25 лв.

Mасло Castrol Edge 5W30 M е напълно синтетично масло, което е подходящо за използване в съвременните автомобилни двигатели, където производителят препоръчва ACEA  C3 и вискозитетен индекс 5W-30. CASTROL EDGE 5W-30 M (масло с удобрения за мерцедес)

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.