...

Масло Motul 300V 10W60 2L

79.26 лв.

Масло Motul 300V 10W60 2L е 100% ESTER Core® Synthetic Technology лубрикант, специално проектиран за всички състезателни, настроени двигатели и автомобили с висока производителност, работещи в широк диапазон от обороти и температури, при тежки условия на шофиране, с атмосферно пълнене, с турбокомпресор или компресор, оборудвани с инжекцион (директно/индиректно) или карбураторен. 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.