...

Масло MOTUL 300V SPRINT 0W15 – 2 литра

88.74 лв.

Масло MOTUL 300V SPRINT 0W15 – 2 литра е 100% синтетично високопроизводително масло, произведено по новата специална технология на MOTUL – Ester Core®. Подобрява работата на най-съвремените двигатели на спортни автомобили, осигурява надеждна защита от износване, загуба на налягане и стареене на маслото, дори при изключително високи термични натоварвания. Намален HTHS вискозитет. Препоръчвано специално за къси разстояния, спринт състезания и квалификации. Надвишава всички съществуващи стандарти.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.