...

Масло MOTUL 300V Trophy 0W40 – 20 литра

675.68 лв.

Масло MOTUL 300V Trophy 0W40 – 20 литра е 100 % синтетично високопроизводително масло, произведено по новата  специална технология на MOTUL – Ester Core®. Характерното за негое, че подобрява работата на най-новите двигатели на спортни автомобили, осигурява надеждна защита от износване, загуба на налягане и стареене на маслото, дори при изключително високи термични натоварвания. Висок HTHS вискозитет. Препоръчвано специално за къси разстояния, рали и GT. Надвишава всички съществуващи стандарти.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.