...

Масло MOTUL 8100 X-CESS 5W40 – 2 литра

41.90 лв.

Масло MOTUL 8100 X-CESS 5W40 – 2 литра е 100% синтетично масло за модерни бензинови и дизелови двигатели включително с директно впръскване. Забележителна икономия на гориво в резултат на характеристиките на ниския вискозитет. Удължен интервал на смяна и отлична защита на двигателя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.