...

Масло MOTUL 8100 X-CLEAN EFE 5W30 1L

(1 клиентски отзив)

23.00 лв.

Масло MOTUL 8100 X-CLEAN EFE 5W30 1L е съвременно 100% синтетично двигателно масло, осигуряващо едновременно висока защита и икономия на гориво. Одобрено от BMW Group, GM (General Motors) Opel, Mercedes и Volkswagen, заради своите изключителни горивоспестяващи характеристики.
Специално формулирано за последно поколение автомобили с бензинови или дизелови двигатели, с атмосферно пълнене или турбокомпресор, с директно или индиректно впръскване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.