...

Масло Motul SPECIFIC 948B 5W20 1L

27.49 лв.

Масло MOTUL SPECIFIC 948B 5W20 1L e разработено специално за Ford ( JAGUAR,CHRYSLER, LAND ROVER, JEEP), това е 100% високотехнологично енергоспестяващо моторно масло може да се прилага в автомобилите, изискващи смазочни препарати с ниско нива величина на вискозитета  ≥ 2.6 mPa.s HTHS. Съвместимо е със съвременните бензинови и дизелови двигатели, предназначени за работа с енергоспестяващи масла от стандарта ACEA A1/B1 и клас на вискозитета SAE 5W-20.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.