...

Масло MOTUL Specific CNG/LPG 5W40 – 5 литра

(1 клиентски отзив)

102.41 лв.

Масло MOTUL Specific CNG/LPG 5W40 – 5 литра е 100% синтетично моторно масло за двигатели, които работят с метан, пропан-бутан или комбинирани бензин и пропан-бутан. Формула с ниско съдържание на пепел и намалени нива на сулфатна пепел, фосфор и сяра. Висока температурна стабилност.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.