...

Масло Total Quartz 9000 5W40 – 60 литра

(1 клиентски отзив)

660.00 лв.

Масло Total Quartz 9000 5W40 – 60 литра е синтетично двигателно масло, което е подходящо както за бензинови, така и за дизелови двигатели. Характерното за него е, че позволява удължен интервал на смяна, съгласно изискванията на производителя, и осигурява изключителна защита на двигателя и удължава продължителността на живота му

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.