...

Масло Aral Turboral 10w40 – 5 литра

61.75 лв.

Масло Aral Turboral 10w-40 е полусинтетично двигателно масло предназначено за тежкотоварни превозни средства маслото, което е произведено на базата на Aral Synth-Technology за висока производителност на маслото в двигателя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.