...

Масло Aral Turboral 10w40 – 1 литър

(1 клиентски отзив)

14.00 лв.

Масло 10w40 Aral Turboral – 1 литър Ниско триене на маслото на двигателя в Aral Synthetic-Technology за смесени автопаркове с двата вида дизелови  двигатели с вътрешно горене бавни и средни оборотни. С добавки изключително висока производителност на мазане, което способства за намален разход на гориво по-висок потенциал за икономии, плюс много широк спектър от приложения.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.