...

Масло Aral Blue Tronic 10w40 – 5 литра

(1 клиентски отзив)

69.80 лв.

Масло Aral Blue Tronic 10w40 – 5 литра е висококачествено и високоефективно полусинтетично двигателно масло. Което е създадено на основата на Aral Synth-Technology за висока производителност на маслото в двигателя за взискателни условията на шофиране. То е подходящо за бензинови и дизелови двигатели със или без турбонагнетяване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.