...

Масло Aral Blue Tronic II 10w40 1L

15.80 лв.

Масло Aral Blue Tronic II 10w40 1L е наследник на добре познатото масло Aral BlueTronic . Обновеният продукт е с подобрена формула и отговаря на изискванията на по-съвременни и взискателни спецификации.
По-специално, BlueTronic II отговаря на изискванията на спецификацията API SP и има  одобрение Mercedes-Benz MB 229.3 .

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.