...

Масло Aral High Tronic G 5w30 – 4 литра

(1 клиентски отзив)

78.50 лв.

Масло Aral High Tronic G 5w30 – 4 литра е високоефективно и висококачествено моторно масло, което е разработено с Aral Synthetic-Technology. То е създадено за всички бензинови и дизелови модели на Opel с изискване GM dexos2, като се започне с модела от 2010 г. Този продукт може да бъде използван в по-стари превозни средства, като GM-LLA-025 и GMLL-B-025.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.