...

Масло BARDAHL XTEC 5W30 RC 205L

4,225.05 лв.

Масло BARDAHL XTEC 5W30 RC 205L е високо вискозитетно синтетично масло, формулирано от добавки от последно поколение. Bardahl XTEC 5w30 RC е ресурс за икономия на гориво, спестяващ моторно масло, висока производителност и нисък вискозитет, специално разработен за ограничаване на прекомерното потребление на гориво и емисиите на CO2.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.