...

Оригинално масло BMW 83 12 2 405 887 5w40 1L

28.50 лв.

Оригинално масло BMW 83 12 2 405 887 5w40 1L е перфектен избор за всички собственици на автомобили BMW. Това масло е с формула 5w40 и е предназначено за употреба във всички типове двигатели. Специалната му формула обаче е пригодена за двигатели с висока степен на мощност и производителност.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.