...

Масло DIVINOL MULTILIGHT FO 2 5W30 5L

69.00 лв.

Масло DIVINOL MULTILIGHT FO 2 5W30 5Lе  полусинтетично двигателно масло за съвременни дизелови и бензинови двигатели на Ford. Бързото смазване на двигателя е гарантирано особено във фазата на загряване и при студен старт. Новата спецификация на Ford – WSS M2C 913D осигурява свойства на икономия на гориво на продукта.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.