...

Масло ENEOS ULTRA-B 5W30 1L

(1 клиентски отзив)

22.75 лв.

Двигателно масло ENEOS ULTRA-B 5W30 1L е проектирано за най-новите двигатели на BMW , това ултра-усъвършенствано, ниско вискозитетно, напълно синтетично масло е едно от най-новите специално направени масла ENEOS, проектирано да отговаря на специалните изисквания на производителите. То е разработено, за да се справи с променящите се изисквания на двигателите, да намали емисиите и да подобри жизнения цикъл и производителността на двигателя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.