...

Масло ENI I-SINT 10W40 1L

(1 клиентски отзив)

17.90 лв.

Двигателно масло ENI I-SINT 10W40 1L е висококачествено синтетично моторно масло за съвременните бензинови и дизелови двигатели. Синтетичните компоненти осигуряват устойчив маслен филм, който остава плътно по частите на двигателя дори след дълъг престой. Това осигурява защита от износване при студен старт. Притежава отлични почистващи свойства.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.