...

Масло CHEMPIOIL MULTI SN 15W40 – 208L

1,258.00 лв.

Масло CHEMPIOIL MULTI SN 15W40 – 208L е иновативно универсално двигателно масло на минерална основа, съдържащо естери, за съвременни бензинови и дизелови двигатели с или без турбокомпресор, с произволен брой клапани, с разпределено и директно впръскване, включително “стари” марки и с голям пробег. Разработено въз основа на изискванията на европейски производители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.