...

Масло FUCHS TITAN GT1 FLEX 34 5W30 1L

(1 клиентски отзив)

19.50 лв.

Масло FUCHS TITAN GT1 FLEX 34 5W30 1L е премиум изпълнение, изключително икономично горивно двигателно масло за съвременни леки автомобили и леки търговски превозни средства със или без удължени сервизни интервали. Специално за двигатели с отработени газове след обработка и турбокомпресор. Оптимален студен старт, по-нисък разход на масло и минимизирани емисии на отработили газове

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.