...

Масло FUCHS TITAN SUPERSYN 5W30 5L

(1 клиентски отзив)

98.80 лв.

Масло FUCHS TITAN SUPERSYN 5W30 5L е ултра високоефективно, изключително икономично горивно двигателно масло за различни автомобили с или без удължени сервизни интервали. Оптимално студено стартиране и по-нисък разход на масло.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.