...

Масло MOBIL SUPER 2000 X1 TD 10W40 1L

(1 клиентски отзив)

11.70 лв.

Масло MOBIL SUPER 2000 X1 TD 10W40 1L  e висококачествено двигателно масло, осигуряващо допълнителна чистота на двигателя и предпазване срещу износване и високи температури при сурови условия на работа за всички видове съвременни автомобили и ванове, особено на тези с високи експлоатационни качества.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.